Volkstuincultuur: wordt er bij jouw bedrijf samengewerkt?

Digitaliseren van je Dienstverlening

Volkstuincultuur: wordt er bij jouw bedrijf samengewerkt?

7 februari 2019 Geen categorie 0

Je bent trots op jouw eigen stukje grond in de volkstuin. Het is bijna een stukje van jezelf geworden en Nederlandser, dan lid zijn van de volkstuinenvereniging “Nut en Genoegen”, bestaat haast niet. Kortom volkstuinders beleven veel plezier, en het is dus prima als jij alleen aardappelen wilt poten en je buurman meerdere soorten groenten op zijn land verbouwd. Het onderling samenwerken is prettig want je leent gemakkelijk een hark of gieter van elkaar. Zo werkt iedereen naar alle tevredenheid in zijn eigen tuintje en houdt deze in prima conditie.

Binnen sommige organisaties is dit ook zoals het vaak werkt. De gemeenschappelijke printer wordt wel gedeeld, een pen wordt uitgeleend maar verder handelt iedereen naar eigen inzicht. De teams werken langs elkaar heen en houden alles op de eigen afdeling. Eigen belang van het team staat voorop en er wordt niet gekeken naar de andere tuintjes.

Er is niet of nauwelijks samenwerking tussen de verschillende afdelingen

Voorbeelden hiervan zijn er uiteraard genoeg, te denken valt aan o.a.:

  • Verkeerde communicatie tussen de binnen- en buitendienst
  • Zelf iets willen oplossen en er niemand anders bij betrekken
  • Niet verder kijken dan je neus lang is (je eigen tuintje)

Maar waarschijnlijk kun je er zelf ook nog wel wat verzinnen.

Bovenstaande voorbeelden zorgen ervoor dat er onnodige kosten ontstaan. Wanneer er geen overleg plaatsvindt, en medewerkers op eigen houtje handelen verliezen zij het belang van de klant en de werkgever uit het oog. Deze onnodige kosten kun je voorkomen door meer en beter samenwerken.

Samenwerken

Teams kunnen namelijk ook samen goede resultaten boeken. Bij een goede samenwerking zijn zij in staat om complexe problemen samen op te lossen, wordt er gewerkt met veel creativiteit en wordt het werkproces ook veel plezieriger. Het verantwoordelijkheidsgevoel zal toenemen.

Maar hoe kun je dan de volkstuincultuur voorkomen en tot een goede samenwerking komen?

  • Teams of afdelingen zijn afhankelijk van elkaar en hebben een gezamenlijk doel, namelijk de voortgang van het bedrijf. Het is dus van belang om medewerkers hier weer van bewust te maken en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
  • Vergroot het contact tussen de teams of afdelingen. Als medewerkers elkaar kennen en weten wat men doet is het makkelijker om op elkaar af te lopen en je vragen te stellen.
  • Neem je eigen verantwoordelijkheid, dit geldt voor zowel de medewerkers als ook de leidinggevende. Moedig werknemers aan om ook eens de samenwerking met een ander team te zoeken of kijk als medewerker eens verder dan je eigen team of afdeling en vraag advies bij een ander.

Win – Win situatie

Door medewerkers te leren open te staan voor de ideeën en belangen van anderen. Te leren luisteren en effectief te communiceren en vanuit gemeenschappelijk belang samen te werken, creëer je meer verbinding binnen een organisatie. Het onderlinge contact zal beter worden, de gemeenschappelijke organisatiedoelen worden succesvoller. Het werkplezier zal groter worden en het zelfvertrouwen zal stijgen. Een win-win situatie voor het bedrijf en zijn medewerkers.

[contact-form-7 id=”4″ title=”Contactformulier 1″]